С почит към Радината
 

Мисия на неправителствената организация

Мисията на НЧ "Иван Джонев - 2010" Плевен е популяризация и запазване на българските традиции, обичаи и нрави сред българското население.

Цели на организацията

Запазване на българските традиции, фолклор и обичай.rnПопуляризиране на фолклора и българските нрави сред младото поколение.rnПодкрепа на младежки инициативи и дейности в сферата на културата и просветата.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info